top of page
Salgsvilkår for www.freddyfix.com 


Disse salgsvilkårene utgjør en juridisk avtale mellom ditt selskap og Freddy Fix Annaniassen ("Selger"). Ved å besøke og handle på www.freddyfix.com samtykker du i å overholde og være bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke godtar alle vilkårene, må du avstå fra å bruke nettsiden og foreta kjøp på vegne av ditt selskap.

Produkter og Tjenester
Freddy Fix Annaniassen tilbyr en rekke produkter og tjenester som beskrives på nettsiden. Prisene og tilgjengeligheten kan endres uten varsel.

Bestillinger
Når ditt selskap legger inn en bestilling på www.freddyfix.com, anses det som et tilbud om å kjøpe produktene eller tjenestene. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller avvise slike tilbud etter eget skjønn. Ditt selskap vil motta en bekreftelse på bestillingen via e-post, men dette utgjør ikke aksept av tilbudet, kun en bekreftelse av mottak.

Priser og Betaling
Prisene for produkter og tjenester oppgis på www.freddyfix.com. Ditt selskap forplikter seg til å betale den oppgitte prisen for bestillingen, inkludert eventuelle tilleggskostnader som frakt og skatter. Betaling kan gjøres ved hjelp av de aksepterte betalingsmåtene som oppgis på nettsiden.

Levering
Leveringstider og metoder vil variere avhengig av produktet og leveringsstedet. Freddy Fix Annaniassen vil strebe etter å levere produktene til ditt selskap innen rimelig tid, men gir ingen garantier for nøyaktige leveringstider.

Retur- og Refusjonspolicy
Freddy Fix Annaniassen tilbyr en retur- og refusjonspolicy for B2B-kunder. Vennligst referer til vår nettside for detaljerte vilkår og betingelser knyttet til retur og refusjon for bedriftskunder.

Eierskap og Opphavsrett
Alle rettigheter til www.freddyfix.com, innholdet og produktene eies av Freddy Fix Annaniassen og er beskyttet av opphavsrett og andre lover om immateriell eiendom. Ditt selskap har tillatelse til å bruke produktene kun i samsvar med vilkårene som er fastsatt her.

Personvern
Ditt selskaps bruk av www.freddyfix.com er underlagt vår personvernerklæring. Ved å bruke nettsiden samtykker du i vår innsamling og bruk av dine selskapets personlige opplysninger i samsvar med personvernerklæringen.

Ansvarsbegrensning
Freddy Fix Annaniassen påtar seg ikke ansvar for tap eller skader som oppstår som følge av ditt selskaps bruk av www.freddyfix.com eller produktene. Selgers ansvar skal uansett være begrenset til kjøpsprisen på produktene.

 

Endringer i Vilkårene
Freddy Fix Annaniassen forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst. Eventuelle endringer vil tre i kraft umiddelbart ved publisering på www.freddyfix.com. Det er ditt selskaps ansvar å jevnlig sjekke vilkårene for oppdateringer.

Kontaktinformasjon
Hvis ditt selskap har spørsmål eller bekymringer angående disse salgsvilkårene, kan du kontakte Freddy Fix Annaniassen her:
 

https://www.freddyfix.com/kontakt-oss

Ved å bruke www.freddyfix.com og handle på vegne av ditt selskap, aksepterer du disse vilkårene og forplikter deg til å overholde dem.

 

Takk for at ditt selskap handler med Freddy Fix Annaniassen!

bottom of page